Akadálymentesített nézet

Városi Családsegítő és Gondozási Központ
Százhalombatta

Bölcsődei jelentkezés a 2021/2022. nevelési évre

2021.03.19. 11:56


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a százhalombattai VCSGK Bölcsőde a 2021/2022-es nevelési évre a gyermekek és családok egészségének védelme érdekében a szokásos ügyintézéstől eltérően - személyes találkozás nélkül, online módon fogadja a bölcsődei jelentkezéseket.
A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § - 43. §-i az irányadóak. A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt. másként nem rendelkezik), az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik.
Az előjegyzéshez a VCSGK honlapján található bölcsődei felvételi kérelmet szükséges kitölteni.
A bölcsődei jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
Bölcsődei felvételi kérelem adatlap, szülők által aláírva
Gyermek TAJ kártyájának másolata
Életvitelszerű / százhalombattai lakóhely igazolására (gyermek és egyik szülő részéről)*: lakcímkártya megfelelő oldala/ vagy albérleti szerződés / vagy védőnői igazolás

Felvételi kérelem benyújtásának határideje: 2021. 05. 10.
Felvételi kérelem leadásának módja:e-mailben (A GDPR szabályok betartásával bolcsode@mail.battanet.hu e-mail címre kérjük elküldeni)
Amennyiben a jelentkezési dokumentumok visszaküldését valamely oknál fogva nem tudják elektronikusan megoldani, kérem, hogy hívják a 0623/355-401 vagy a 0620/226-2478 telefonszámot!
Minden további, jelentkezéshez szükséges dokumentumot a későbbiekben kérünk majd bemutatni, amikor a személyes ügyintézés lehetővé válik:
Munkáltatói igazolások
Egyedülálló szülő esetén: egyedülállóság igazolása **
3 vagy több gyermekes család esetén: **
Születési anyakönyvi kivonat
Tartós, krónikus betegség vagy ételallergia esetén, szakorvosi vélemény
Sajátos nevelési igényű gyermek esetén: Szakértői vélemény
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat másolata
A szülői értekezlet időpontját (várhatóan június) a későbbiekben közzé fogjuk tenni a VCSGK honlapján és a bölcsőde hirdetőtábláján.
A bölcsődei felvételekről, a felvett gyermekekről 2021. május 25-től érdeklődhetnek a bölcsődében telefonon.*Elsősorban állandó százhalombattai lakcímmel (tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek ellátását lehet biztosítani.
** Családi pótlék határozat