Akadálymentesített nézet

Városi Családsegítő és Gondozási Központ
Százhalombatta

Látogatási rend kialakítása az idősek otthonában

2020.09.02. 13:54

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2020. augusztus 28.-án kiadott „figyelemfelhívás látogatási korlátozásokkal kapcsolatban” Átmeneti és Tartós Gondozóházra vonatkozóan a következőkről tájékoztatom:

2020. június 18.-án a bentlakásos szociális intézményekre vonatkozóan a látogatási tilalom feloldásra került. A járványügyi készültség idejére vonatkozó útmutatóban hét pontban foglalták össze azokat a korlátozásokat, melyeket folyamatosan szem előtt tartva alkalmazunk.

A korlátozások kapcsán kialakított látogatási rend (a hét minden napján de. 9.00 - 11.00.-ig és du. 15.00 - 17.00.-ig) nem sérti az ellátottak kapcsolattartáshoz és a szabad mozgáshoz való jogát, hiszen a tilalom feloldása óta lakóink – a csendes pihenő kivételével – az intézményt bármikor elhagyhatják. Látogatási rendünk az arányosság és szükségesség elvét követve maximálisan igazodik mind a lakók, mind a hozzátartozók igényeihez.

2020. augusztus 25.-én minimális változtatás történt a délutáni látogatás idejében, amire azért volt szükség, mert sok esetben a látogatók figyelmen kívül hagyták azt a körülményt, hogy a házirendben foglaltaknak megfelelően 17.00.-kor vacsoraidő van.

Mivel jelenleg a hét minden napján lehetőség van a kapcsolattartásra, a délután 15.00 – 16.30.-ig tartó látogatási idő semmiféle akadályba nem ütközik a látogatók részéről, emiatt negatív visszajelzés nem érkezett hozzánk. (A Gondozóház vezető információja szerint a környező régiók településein sok esetben nálunk szigorúbb szabályok kerültek bevezetésre pl.:nincs mindennap látogatási idő.)

Természetesen előzetes megbeszélés alapján kivételes esetekben eltekintünk a látogatási idő betartásától. A kialakított látogatási rendről minden érintettet tájékoztattunk, a 2020. július 22.-én megtartott Érdekképviseleti Fórum és hozzátartozói megbeszélés keretében is.

A látogatási rend a bejáratnál is kifüggesztésre került. Az intézmény házirendjének kiegészítése szintén tartalmazza a látogatási rendre vonatkozó változásokat.

Intézményünkben az elmúlt időszakban olyan körülmény nem adódott, ami korlátozó intézkedés bevezetését indokolta volna.

Abban az esetben, ha a későbbiekben ismét szigorításokat vezetnének be a bentlakásos szociális intézményekben, az alábbi intézkedéseket tervezzük:

  • látogatási idő csökkentése
  • élelmiszerek behozatalának korlátozása
  • kapcsolattartás biztosítása