Akadálymentesített nézet

Városi Családsegítő és Gondozási Központ
Százhalombatta

Hírek


Szociális gondozó és ápoló állás!

2021.07.23. 10:42

Városi Családsegítő és Gondozási Központ - Százhalombatta

Részletek...


Határozat visszavonás!

2021.07.21. 13:40

Tisztelt Látogatók, Hozzátartozók!

Részletek...


Gondozóház Eljárásrend 2021. 06.18.

2021.06.25. 11:57

Gondozóház Eljárásrend:

itt

Részletek...


Hőségriadó!

2021.06.18. 13:21

A főbb üzenetek a lakosság részére

Részletek...


TÁBOR

2021.05.26. 13:31

Részletek...


Bölcsi Szülői Értekezlet!

2021.05.27. 10:58

Kedves Szülők!

2021. 06.10-én 17:00 órakor szülői értekezletet tartunk, a VCSGK Bölcsődébe 2021/2022. nevelési évre beíratott gyermekek szülei részére. Megjelenésükre mindenképpen számítunk.Kálmánné Pajer Ágnes
mb. bölcsődevezető

Részletek...


LÁTOGATÁS IDŐSEK GONDOZÓHÁZA

2021.04.30. 11:56

Tisztelt Hozzátartozók!

2021.04.29-én délután a szociális korlátozó intézkedések visszavonásáról
kaptunk határozatot (25710-1/2021 EÜIG). Jelen határozat értelmében a 2020.
12.18-án kiadott 42935-3/2020 EÜG iktatószámú korlátozó intézkedéseket
elrendelő határozat visszavonásra került, amely a látogatási tilalmat és az
intézmény elhagyási tilalmat szabályozta.

Védettségi igazolvánnyal rendelkező gondozott részére - további kikötések
nélkül- biztosítani kell az intézmény elhagyásának lehetőségét.
Intézményünkben előzetesen telefonon egyeztetett intervallumban az ellátott
korlátozás nélkül hazavihető.

Ha nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal az ellátott, biztosítanunk kell
az intézmény elhagyásának lehetőségét:

- amennyiben a távolmaradás nem haladja meg a 72 óra időtartamot,
visszajöhet;
- amennyiben a távolmaradás meghaladja a 72 óra időtartamot, a gondozott
visszatérése egy SARS-CoV-2 antigén gyors teszt negatív eredménye alapján
történhet.

Az intézményben tartózkodó összes ellátott érdekében kérjük a
hozzátartozókat, hogy csak abban az esetben vigyék el lakóinkat, ha
rendelkezik az egész család - környezet (értelemszerűen, akik beolthatók) a
védettség feltételeivel, védettségi igazolvánnyal.

Intézményünk házirendjében szabályozott látogatási rend alapján (kedd,
csütörtök, vasárnap 15.00-16.30) tudjuk fogadni a hozzátartozókat. A
látogatás lehetősége védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, továbbá
védettségi igazolvánnyal rendelkező személy által felügyelt 18 év alatti
személy részére biztosított. A látogató a látogatáshoz való jogosultság
igazolása érdekében köteles a védettségi igazolvány bemutatására, amit
személyazonosító igazolvány vagy útlevél bemutatásával együtt tudunk
elfogadni a beazonosítás érdekében.

Intézményünkben lakóink biztonságáért a szigorú járványügyi szabályok mentén
valósítható meg a látogatás a maszkviselés, testhőmérés, távolságtartás,
kézfertőtlenítés szabályai betartása mellett.
A látogatás helyszíne időjárás függvényében elsősorban az intézményi udvar,
rossz idő esetén az épületek közösségi terei (társalgó, ebédlő).
Az ágyhoz kötött lakóinkhoz egy időben egyszerre ajánlásunk szerint két fő
tartózkodjon. Mivel szobáinkban kettő illetve három fő ágyhoz kötött lakónk
fekszik, a távolságtartás csak így megoldható (szobánként így is 6, illetve
9 fő fog tartózkodni egy időben). Természetesen, ha beosztják a másfél óra
látogatási időt, akár 3x2 fő is meglátogathatja a bent lévő időst. Az ágyban
fekvő lakók látogatásához az intézmény felajánlja, biztosítja az
egyszer használatos védőfelszereléseit (cipővédő, köpeny, védősapka,
kesztyű).

A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező hozzátartozók az alábbi módon
találkozhatnak gondozottainkkal:

- a lakó a kerítéshez az intézményi udvaron belül az eddig megszokott módon
kimegy, így biztosított a távolságtartás,
- a lakó kimehet a kerítésen kívül is (ahol nem biztosítottak a védettségi
feltételek).

A behozható termékeket - a már korábban kiadott Anyák napi tájékoztató
alapján-  fogadjuk (csekély ajándék, sütemény, gyümölcs a meghatározott
módon, mennyiségben).

Tisztelettel:

Till Erika intézményvezető


Elérhetőségeink:

06-23-358-535
06-20-279-7889
06-20-238-1042
06-20-234-2914

ghaz@mail.battanet.hu
vcsgk@mail.battanet.hu

Részletek...


Idősek Gondozóháza Házirend

2021.04.30. 10:00

Házirend: itt

Részletek...


Gondozòház Informáciò!

2021.03.26. 11:11


Tisztelt Hozzátartozòk!

Egyeztetve a Járási Tiszti Főorvos Asszonnyal, javaslata alapján a vasárnap délutáni látogatás, kapcsolattartás biztonságosan újra engedélyezhető az alábbi feltételekkel:
-egy ellátott összes hozzátartozójával együttesen maximum 10 perc,
-a két méteres védőtávolság betartásával,
-maszk viselésével.

Kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy fentieket szigorúan tartsák be ahhoz, hogy az ellátottakkal a kapcsolattartás biztonságosan továbbra is működhessen.

Megköszönve együttműködésüket a Gondozóház összes dolgozója nevében!

Till Erika intézményvezető
Városi Családsegítő és Gondozási Központ
2440 Százhalombatta, Szivárvány tér 5.
T.: 06/23-354-934
06/20-22-62-552
e-mail: vcsgk@mail.battanet.hu

Részletek...


Bölcsődei jelentkezés a 2021/2022. nevelési évre

2021.03.19. 11:56


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a százhalombattai VCSGK Bölcsőde a 2021/2022-es nevelési évre a gyermekek és családok egészségének védelme érdekében a szokásos ügyintézéstől eltérően - személyes találkozás nélkül, online módon fogadja a bölcsődei jelentkezéseket.
A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § - 43. §-i az irányadóak. A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt. másként nem rendelkezik), az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik.
Az előjegyzéshez a VCSGK honlapján található bölcsődei felvételi kérelmet szükséges kitölteni.
A bölcsődei jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
Bölcsődei felvételi kérelem adatlap, szülők által aláírva
Gyermek TAJ kártyájának másolata
Életvitelszerű / százhalombattai lakóhely igazolására (gyermek és egyik szülő részéről)*: lakcímkártya megfelelő oldala/ vagy albérleti szerződés / vagy védőnői igazolás

Felvételi kérelem benyújtásának határideje: 2021. 05. 10.
Felvételi kérelem leadásának módja:e-mailben (A GDPR szabályok betartásával bolcsode@mail.battanet.hu e-mail címre kérjük elküldeni)
Amennyiben a jelentkezési dokumentumok visszaküldését valamely oknál fogva nem tudják elektronikusan megoldani, kérem, hogy hívják a 0623/355-401 vagy a 0620/226-2478 telefonszámot!
Minden további, jelentkezéshez szükséges dokumentumot a későbbiekben kérünk majd bemutatni, amikor a személyes ügyintézés lehetővé válik:
Munkáltatói igazolások
Egyedülálló szülő esetén: egyedülállóság igazolása **
3 vagy több gyermekes család esetén: **
Születési anyakönyvi kivonat
Tartós, krónikus betegség vagy ételallergia esetén, szakorvosi vélemény
Sajátos nevelési igényű gyermek esetén: Szakértői vélemény
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat másolata
A szülői értekezlet időpontját (várhatóan június) a későbbiekben közzé fogjuk tenni a VCSGK honlapján és a bölcsőde hirdetőtábláján.
A bölcsődei felvételekről, a felvett gyermekekről 2021. május 25-től érdeklődhetnek a bölcsődében telefonon.*Elsősorban állandó százhalombattai lakcímmel (tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek ellátását lehet biztosítani.
** Családi pótlék határozat

Részletek...


Tájékoztatás!

2021.03.05. 11:26

Tisztelt Városlakók, az Intézményünk szolgáltatásait Igénybevevők!

Részletek...


Gondozóház kapcsolattartás

2021.03.04. 08:30

Tájékoztatás

Részletek...


Òvodai jelentkezèsi lap!

2021.02.12. 09:30

https://battanet.hu/wp-content/uploads/2021/02/Jelentkez%C3%A9si-lap-2021.docx

Részletek...


Lelki segély

2020.11.23. 14:24

A járványügyi helyzet, az online oktatás, a társas kapcsolatok beszűkülése a szokottnál is nehezebb élethelyzeteket, kríziseket eredményez. VAN, AKI MEGHALLGAT! Korosztálytól függetlenül várják a problémákkal küzdők hívásait!

Részletek...


Bölcsődei intézkedések járványügyi készültségi időszak alatt

2020.09.02. 13:43

 Gyermekek fogadása a járványügyi készültségi időszak alatt    

Részletek...


A Városi Családsegítő és Gondozási Központ Nappali Ellátásának, Szociális Étkeztetésének és a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat járványügyi megelőző tevékenységei

2020.09.02. 13:36

A Városi Családsegítő és Gondozási Központ Nappali Ellátásának, Szociális Étkeztetésének és a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat járványügyi megelőző tevékenységei

Részletek...


Tájékoztató térítési díjakról!

2020.08.25. 09:39

Részletek...


Bölcsődei térítési díjak 2020.09.01.!

2020.08.18. 13:46

2020.SZEPTEMBER 01-TŐL HATÁLYOS[1]

Részletek...


Idősklub

2019.05.15. 11:32

IDŐSEK KLUBJA!!!

Szeretettel várja a Városi Családsegítő és Gondozási Központ Idősek Klubja az új klubtagokat!


E szolgáltatás napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére szolgál, mely ellátási forma keretében biztosítjuk az ellátottak napközbeni (ebéd) étkeztetését is.

A klub ellátottainak TV, videó, rádió, könyvek, rejtvényújságok, újságok, társasjátékok állnak rendelkezésükre. Színes, változatos programokon vehetnek rész a tagok (kirándulás, kreatív foglalkozások, vetélkedők, meridián torna, gyógytorna), melyhez nagy segítséget nyújt az intézmény új autója, ami lehetővé teszi, hogy a klubtagok gond nélkül eljuthassanak Dunafüredre, a Szivárvány téren található Idősek Klubjába!

Részletek...