Akadálymentesített nézet

Városi Családsegítő és Gondozási Központ
Százhalombatta

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy az ellátást igénybe vevő szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében önálló életvitelét fenntartsa.
További cél, a meglévő fizikai, mentális, egészségügyi állapot megőrzése, megerősítése.

Gondoskodunk azokról a személyekről

  • akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek
  • hozzátartozó róluk gondoskodni nem, vagy csak részben képes
  • akik egészségügyi állapotukból adódóan segítséget igényelnek
  • rehabilitációt követően támogatást kérnek

Szociális segítés:

Az alacsony szükséglet kielégítését szolgáló szakképzettség nélkül is ellátható tevékenységek tartoznak. Pl.:  Lakókörnyezeti higiénia megtartása, Háztartási tevékenységekben való közreműködés

Személyi gondozás:

Intenzív szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek és ápolási kompetenciának megfelelő ápolási feladatok végezhetőek a megfelelő szociális és egészségügyi szakképesítés birtokában.

Az ellátás igénybevételének módja önkéntes, megállapítása kérelmre történik. A szükséges napi gondozási órák számát, állapotfelmérés után történik. A házi gondozás személyre szabott, amelyet a szervezeti egység vezetője és az igénybe vevő közösen határoz meg. 

Szervezeti egység vezető: Dusnoki Zoltánné  

Elérhetősége:

Hétfő- Csütörtök: 8-15 óráig

Péntek: 8-13.30 óráig

Telefonszám: 06-20/479-2291