Akadálymentesített nézet

Városi Családsegítő és Gondozási Központ
Százhalombatta

Idősek átmeneti gondozóháza

Az intézménybe való bekerülés feltételei:

Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. További feltétetel az állandó bejelentett százhalombattai lakcím!

Az ellátást a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú mellékelte szerinti adatlapokon kell kérelmezni.
Az idősek gondozóháza ideiglenes jelleggel, legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosít.
Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével, egy alkalommal, egy évvel meghosszabbíthatja az intézmény vezetője.

A lakók elhelyezése két ágyas szobákban biztosított. A gondozóház kerttel körülvett, földszintes, akadálymentesített épületben található. Szolgáltatásaink: napi négyszeri étkezés(normál, cukros, pépes igény szerint), 24 órás nővéri felügyelet, gondozás-ápolás, heti egy alkalommal orvosi ellátás, mentálhigiénés munkatárs segíti a gondozók munkáját.

A szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleinkkel megállapodást kötünk, ami részletesen tartalmazza az igénybevétel további szempontjait.

A fizetendő  személyi térítési díj a rendszeres havi nettó jövedelem 60%-a. Maximum 5310 Ft,-/nap

Bővebb tájékoztatást szóban és telefonon is  szívesen adunk, kérjük keresse a szervezeti egység vezetőt, Pentz Istvánnét   8-16 óráig.

Elérhetőségünk:

Liszt Ferenc stny. 4.
Tel: +36 23 358 535
06-20-279-78-89