Akadálymentesített nézet

Városi Családsegítő és Gondozási Központ
Százhalombatta

Szociális gondozó és ápoló

Városi Családsegítő és Gondozási Központ - Százhalombatta

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Családsegítő és Gondozási Központ
Idősek Otthona

Szociális gondozó és ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Legfőbb feladata szakmailag magas szintű gondozás, figyelmes, lelkiismeretes bánásmód, a lakók egészséges, nyugodt, otthonos életkörülményeinek biztosítása 12 órás munkarendben

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, szociális gondozó, vagy szociális szakgondozó, vagy szociális gondozó és ápoló, vagy általános ápoló végzettség, ,

•         szakmai - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Emelt szintű szakképesítés, szociális,

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Kiváló szintű elhivatottság,együttműködési és kapcsolatteremtő készség,önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pentz Istvánné nyújt, a 23358535, 202797889 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Városi Családsegítő és Gondozási Központ - Százhalombatta címére történő megküldésével (2440 Százhalombatta, Százhalombatta Szivárvány tér 5. családsegítő tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-18/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó és ápoló.

•         Elektronikus úton Mezeiné Schmidt Henriett titkárságvezető részére a vcsgk@mail.battanet.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Pentz Istvánné , Pest megye, 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok szakmai értékelését követően személyes beszélgetés történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.vcsgk.hu - 2021. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A VCSGK a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint jár el a pályáztatás során

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.vcsgk.hu honlapon szerezhet.